INNVIK SOKN

6793 INNVIK 57 87 41 23 harald.runde@stryn.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 87 stemmer

Medlemer

Else Marit Nesdal Paulen f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 115 stemmer
Solveig Anne Nyberg Heggdal f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 107 stemmer
Jan Paulen f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 93 stemmer
Terje Raftevold f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 92 stemmer
Jill-Trude Dyrvang f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 92 stemmer
Harald Petter Heggdal f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 91 stemmer

Varamedlemer

Henning Skogstad f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 91 stemmer
Jon Arne Hilde f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 90 stemmer
Siv Anita Gjerde f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 90 stemmer
Oddbjørn Reme f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 89 stemmer
Torill Olaug Bennæs f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 88 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
Else Marit Nesdal Paulen f. 1958 6793 Innvik
2
Jon Arne Hilde f. 1951 6793 Innvik
3
Solveig Anne Nyberg Heggdal f. 1965 6793 Innvik
4
HARALD PETTER HEGGDAL f. 1960 6793 Innvik
5
TORILL OLAUG BENNÆS f. 1955 6793 Innvik
6
Jan Paulen f. 1957 6793 Innvik
7
ANITA VALAKER AANING f. 1984 6793 Innvik
8
ODDBJØRN REME f. 1981 6763 Innvik
9
MAREN LISBETH LYSLO ØREN f. 1956 6793 Innvik
10
SIV ANITA GJERDE f. 1981 6793 Innvik
11
Terje Raftevold f. 1969 6793 Innvik
12
ARILD TERJE DRAGESET f. 1972 6793 Innvik
13
ESPEN AARREBERG f. 1974 6793 Innvik
14
HENNING SKOGSTAD f. 1977 6793 Innvik
15
JILL-TRUDE DYRVANG f. 1972 6793 Innvik