OPPSTRYN SOKN

6783 STRYN 57 87 48 12 harald.runde@stryn.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 103 stemmer

Medlemer

Birger Skåre f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 138 stemmer
Sonja Skaare Esperø f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 132 stemmer
Kari Nielsen Berge f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 123 stemmer
Astrid Palma Sandvik f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 112 stemmer
Beate Øvreberg Glomnes f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 111 stemmer
Kathrina Elisabeth Flo f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 107 stemmer

Varamedlemer

Olaug Petra Samuelsen Mork f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 107 stemmer
Elin Hege Sunde f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 105 stemmer
Magnus Arne Glosvik f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 100 stemmer
Edvard Aarnes f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 101 stemmer
Johnny Stølen f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 99 stemmer
Sjå valresultat for BJØRGVIN BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
BIRGER SKÅRE f. 1959 6798 Hjelledalen
2
KARI NIELSEN BERGE f. 1961 6799 Oppstryn
3
SONJA SKAARE ESPERØ f. 1965 6798 Hjelledalen
4
ASTRID PALMA SANDVIK f. 1960 6799 Oppstryn
5
KATHRINA ELISABETH FLO f. 1965 6783 Stryn
6
MAGNUS ARNE GLOSVIK f. 1972 6799 Oppstryn
7
EDVARD AARNES f. 1963 6799 Oppstryn
8
BEATE ØVREBERG GLOMNES f. 1971 6798 Hjelledalen
9
ELIN HEGE SUNDE f. 1967 6799 Oppstryn
10
JOHNNY STØLEN f. 1979 6783 Stryn
11
OLAUG PETRA SAMUELSEN MORK f. 1966 6799 Oppstryn