HJØRUNDFJORD SOKN

Vikegata 5, 6150 ØRSTA 70 04 00 15 postmottak@orsta.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 171 stemmer

Medlemer

LISBET VATNE NIELSEN f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 234 stemmer
Regine Solberg Aklestad f. 1986
Nominasjonskomiteens liste 224 stemmer
Håvard Aklestad f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 189 stemmer
INGEBORG HOLEN f. 1999
Nominasjonskomiteens liste 180 stemmer
Hallvar Mo f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 177 stemmer
ARVE RØDVIK f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 176 stemmer

Varamedlemer

Elias Inge Øye f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 174 stemmer
Marit Skare Rekkedal f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 174 stemmer
Jorunn Karin Tvergrov Kalvatn f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 172 stemmer
Sølvi Anita Viddal Hustadnes f. 1982
Nominasjonskomiteens liste 171 stemmer
GRETHE WIBEKE HOLEN f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 166 stemmer
Sjå valresultat for MØRE BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste