SKODJE SOKN

Gamle kommunehuset, 6260 SKODJE 70 27 54 65 skodje@storfjorden.kyrkja.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 365 stemmer

Medlemer

Anne Lovise Katrine Ludvigsen Løvås f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 483 stemmer
Kristine Oksavik Sve f. 1992
Nominasjonskomiteens liste 419 stemmer
Arnstein Sæthre f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 416 stemmer
Elisabeth Bjørdal Leine f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 415 stemmer
Per Ove Andreas Stige f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 380 stemmer
Jostein Arne Kvalen f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 375 stemmer
Karin Margrete Vik f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 370 stemmer
Jorunn Marie Haahjem f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 358 stemmer

Varamedlemer

Tove Solheim Kristensen f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 353 stemmer
Nora Karin Roald Hesseberg f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 351 stemmer
Ole Karsten Honningdalsnes f. 1942
Nominasjonskomiteens liste 359 stemmer
Inger Kristin Ask f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 359 stemmer
Sjå valresultat for MØRE BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste