ØVERDALEN SOKN

Romsdalsv 1, 6300 ÅNDALSNES 71 22 74 70 postmottak@rauma.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 28 stemmer

Medlemmer

MARIT ELISE BRUDELI f. 1942
Nominasjonskomiteens liste 35 stemmer
BENTE ALNÆS f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 32 stemmer
MARIT KVAM f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 32 stemmer
BJØRNAR EINANG f. 1986
Nominasjonskomiteens liste 32 stemmer

Varamedlemmer

JOHAN BRUDELI f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 31 stemmer
TERJE HATLEDAL f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 31 stemmer
LILLIAN BERGENE f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 31 stemmer
HARRY MAGNE BRUDE f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 27 stemmer
KIRSTI IRENE STAVEM f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 26 stemmer
Se valgresultater for MØRE BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
JOHAN BRUDELI f. 1947 Verma
2
BENTE ALNÆS f. 1956 Verma
3
HARRY MAGNE BRUDE f. 1945 Verma
4
MARIT KVAM f. 1971 Verma
5
MARIT ELISE BRUDELI f. 1943 Verma
6
BJØRNAR EINANG f. 1987 Verma
7
TERJE HATLEDAL f. 1960 Verma
8
LILLIAN BERGENE f. 1967 Verma
9
KIRSTI IRENE STAVEM f. 1976 Verma