ERESFJORD SOKN

6470 ERESFJORD 71 23 14 50 kirkeverge@nesset.kirken.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 90 stemmer

Medlemer

Annlaug Berge f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 128 stemmer
Tanja Ydsti f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 112 stemmer
Laila Iren Hånde f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 103 stemmer
Grete Morewood f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 98 stemmer
Terje Frisvoll f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 96 stemmer
Gunn Inger Aunebakk Wadsten f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 93 stemmer

Varamedlemer

Jannicke Næss Bugge f. 1986
Nominasjonskomiteens liste 92 stemmer
Linda Viken Lied f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 92 stemmer
Aud Blikås f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 91 stemmer
Marita Nesset Aafløy f. 1990
Nominasjonskomiteens liste 87 stemmer
Anne Marie Lervoll f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 89 stemmer
Sjå valresultat for MØRE BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste