MIDSUND SOKN

Utsidevegen 131, 6475 MIDSUND kyrkjekontoret@midsund.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 121 stemmer

Medlemer

Daniel Sjøvik f. 1973 , Viseadm. direktør
Nominasjonskomiteens liste 153 stemmer
Beth Helen Tomren Løken f. 1980 , Lærar
Nominasjonskomiteens liste 140 stemmer
Ståle Stølen f. 1960 , Snekker
Nominasjonskomiteens liste 136 stemmer
Aslaug Jenset Sanden f. 1948 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 135 stemmer
Liv Johanne Opstad f. 1943 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 132 stemmer
Kåre Terje Bjørnerem f. 1953 , Ingeniør
Nominasjonskomiteens liste 131 stemmer

Varamedlemer

Anita Ræstad f. 1969 , Kontormedarbeidar
Nominasjonskomiteens liste 129 stemmer
Asbjørn Malvin Ræstad f. 1962 , Regionleiar
Nominasjonskomiteens liste 123 stemmer
Svein Edmund Misund f. 1949 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 120 stemmer
Sjå valresultat for MØRE BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
ASBJØRN MALVIN RÆSTAD f. 1963, Regionleiar Ræstad
2
ANITA RÆSTAD f. 1970, Kontormedarbeidar Ræstad
3
LIV JOHANNE OPSTAD f. 1944, Pensjonist Orset
4
SVEIN EDMUND MISUND f. 1950, Pensjonist Ugelvik
5
ASLAUG JENSET SANDEN f. 1949, Pensjonist Midsund
6
STÅLE STØLEN f. 1961, Snekker Orvik
7
BETH HELEN TOMREN LØKEN f. 1981, Lærar Midsund
8
DANIEL SJØVIK f. 1974, Viseadm. direktør Midsund
9
KÅRE TERJE BJØRNEREM f. 1954, Ingeniør Akselvoll