MIDSUND SOKN

Utsidevegen 131, 6475 MIDSUND kyrkjekontoret@midsund.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 121 stemmer

Medlemer

DANIEL SJØVIK f. 1973 , Viseadm. direktør
Nominasjonskomiteens liste 153 stemmer
BETH HELEN TOMREN LØKEN f. 1980 , Lærar
Nominasjonskomiteens liste 140 stemmer
STÅLE STØLEN f. 1960 , Snekker
Nominasjonskomiteens liste 136 stemmer
ASLAUG JENSET SANDEN f. 1948 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 135 stemmer
LIV JOHANNE OPSTAD f. 1943 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 132 stemmer
KÅRE TERJE BJØRNEREM f. 1953 , Ingeniør
Nominasjonskomiteens liste 131 stemmer

Varamedlemer

ANITA RÆSTAD f. 1969 , Kontormedarbeidar
Nominasjonskomiteens liste 129 stemmer
ASBJØRN MALVIN RÆSTAD f. 1962 , Regionleiar
Nominasjonskomiteens liste 123 stemmer
SVEIN EDMUND MISUND f. 1949 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 120 stemmer
Sjå valresultat for MØRE BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
ASBJØRN MALVIN RÆSTAD f. 1962, Regionleiar Ræstad
2
ANITA RÆSTAD f. 1969, Kontormedarbeidar Ræstad
3
LIV JOHANNE OPSTAD f. 1943, Pensjonist Orset
4
SVEIN EDMUND MISUND f. 1949, Pensjonist Ugelvik
5
ASLAUG JENSET SANDEN f. 1948, Pensjonist Midsund
6
STÅLE STØLEN f. 1960, Snekker Orvik
7
BETH HELEN TOMREN LØKEN f. 1980, Lærar Midsund
8
DANIEL SJØVIK f. 1973, Viseadm. direktør Midsund
9
KÅRE TERJE BJØRNEREM f. 1953, Ingeniør Akselvoll