VÅGØY OG MYRBOSTAD SOKN

6408 AUREOSEN 71 26 66 70 kyrkjekontoret@frana.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 468 stemmer

Medlemer

Kari Petrine Meek Corneliussen f. 1953 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 974 stemmer
Anna-Birgitta Hoemsnes f. 1952 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 966 stemmer
Solveig Trondsen Haugen f. 1983 , Pedagogisk leder.
Nominasjonskomiteens liste 953 stemmer
Lillian Schønhardt Kvalvåg f. 1949 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 946 stemmer
Øystein Elias Sandnes f. 1953 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 944 stemmer
Inger Synnøve Moen Lode f. 1957 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 942 stemmer
Arne Hatle f. 1960 , Bonde
Nominasjonskomiteens liste 928 stemmer
Aase Sørli Lillebø f. 1963 , Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 917 stemmer

Varamedlemer

Bjarne Gangstø f. 1954 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 913 stemmer
Berit Karin Lange Lauvås f. 1954 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 890 stemmer
Annlaug Strand f. 1940 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 890 stemmer
Kari Mette Bull Sylte f. 1974
Tilføydd valbar person 1 stemmer
Anne Kringstad Grønvik f. 1975
Tilføydd valbar person 1 stemmer
Sjå valresultat for MØRE BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste

1
ANNA-BIRGITTA HOEMSNES f. 1954, Pensjonist Toravegen 4. 6443 Tornes.
2
SOLVEIG TRONDSEN HAUGEN f. 1985, Pedagogisk leder. Ridderbakken 6440 Elnesvå
3
BERIT KARIN LANGE LAUVÅS f. 1956, Pensjonist Trafovegen Molde
4
KARI PETRINE MEEK CORNELIUSSEN f. 1955, Lærer Furuvegen 6443 Tornes
5
AASE SØRLI LILLEBØ f. 1965, Sykepleier Brenslevegen 6443
6
INGER SYNNØVE MOEN LODE f. 1959, Lærer Kransberget 18 A 6440 Eln
7
ANNLAUG STRAND f. 1942, Pensjonist Sentervegen. 6440 Elnesvå
8
ARNE HATLE f. 1962, Bonde Farstadvegen 535. 6440 El
9
ØYSTEIN ELIAS SANDNES f. 1955, Pensjonist Brenslevegen 6443. Tornes
10
BJARNE GANGSTØ f. 1956, Pensjonist nedre Haukåsv. 6440 Eln.
11
LILLIAN SCHØNHARDT KVALVÅG f. 1951, Pensjonist Indre Hoemsv. 6408