ROMFO SOKN

6613 GJØRA 71 69 23 00

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 128 stemmer

Medlemer

Alf Jonny Sande f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 161 stemmer
Merete Bolme f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 143 stemmer
Gunn Randi Nisjaløkk f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 141 stemmer
Hågen Gravem f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 140 stemmer
Olav Gravem f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 138 stemmer
Stina Fossan Svisdal f. 1993
Nominasjonskomiteens liste 137 stemmer

Varamedlemer

Pål Svisdal f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 136 stemmer
Marie Vollan f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 135 stemmer
Espen Gikling-Bjørnå f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 134 stemmer
Alf Inge Romfo f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 133 stemmer
Tommy Fossum f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 133 stemmer
Sjå valresultat for MØRE BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste