STEMSHAUG SOKN

AURE KYRKJEKONTOR, 6690 AURE 71 64 62 51 post@aurekyrkje.no

Valresultat for soknerådsvalet 2019

Sperregrense for lista: 154 stemmer

Medlemer

Arve Johan Goa f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 187 stemmer
Åsmund Almli f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 184 stemmer
Brit Nilsen f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 173 stemmer
Ann-Mari Ulfsnes f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 167 stemmer
Kåre Andreas Johansson f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 164 stemmer
EMIL SKAR f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 161 stemmer

Varamedlemer

Hanne-Lovise Waagø f. 1992
Nominasjonskomiteens liste 151 stemmer
Hanne Marit Winther Dyrnes f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 153 stemmer
Irene Mæle f. 1944
Tilføydd valbar person 1 stemmer
Sjå valresultat for MØRE BISPEDØME

Nominasjonskomiteens liste