HALSA SOKN

6683 VÅGLAND 71 55 96 38 sokneprest@halsa.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 279 stemmer

Medlemmer

Ellbjørg Harriet Reiten f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 364 stemmer
Kurt Arve Otnes f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 340 stemmer
Odd Holsetstuen f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 332 stemmer
Anne Jenny Flenstad f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 323 stemmer
Per Moe f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 317 stemmer
Ivar Edmund Vatten f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 311 stemmer

Varamedlemmer

Ingvild Caroline Øren f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 305 stemmer
Stig Ove Rosvoll f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 304 stemmer
Ingunn Elise Brøndbo f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 300 stemmer
Sigrun Hesjehagen f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 296 stemmer
Gerd Jorun Botten f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 291 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste