HOEGGEN SOKN

Nordre Risvolltun 2, 7036 TRONDHEIM post.hoeggen.trondheim@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Kunne ikke finne valgresultatet for HOEGGEN SOKN
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste