NIDAROS DOMKIRKE OG VÅR FRUE SOKN

Kongsgårdsgata 2, 7013 TRONDHEIM post.domkirken.trondheim@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 423 stemmer

Medlemmer

Siri Wahl-Olsen f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 499 stemmer
Daniel Johansen f. 1982
Nominasjonskomiteens liste 470 stemmer
Anne Storli Bauck-Larssen f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 452 stemmer
Andreas Kjosavik f. 1986
Nominasjonskomiteens liste 431 stemmer
Julie Feilberg f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 429 stemmer
Thea Selliaas Thorsen f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 428 stemmer
Albert Solberg f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 427 stemmer
Bjørn Kristian Soknes f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 427 stemmer

Varamedlemmer

Torild Hovdenak f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 426 stemmer
Vibeke Grotnes Dale f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 414 stemmer
Ragnar Nordvik f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 409 stemmer
Ingunn Hauknes Larsen f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 409 stemmer
Gisle Stjern f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 402 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ANDREAS KJOSAVIK f. 1987 BLAKLIHØGDA 6D
2
ANNE STORLI BAUCK-LARSSEN f. 1956 ARKITEKT CHRISTIES GT
3
ALBERT SOLBERG f. 1965 SØNDRE JONSGATE
4
SIRI WAHL-OLSEN f. 1951 TEGLBRENNERVEIEN
5
THEA SELLIAAS THORSEN f. 1975 VILHELM STORMS GATE
6
DANIEL JOHANSEN f. 1983 KONGENS GATE
7
VIBEKE GROTNES DALE f. 1973 INGEMANN TORPS VEI
8
RAGNAR NORDVIK f. 1954 ELVEGATA
9
JULIE FEILBERG f. 1952 SVERRES GATE
10
BJØRN KRISTIAN SOKNES f. 1952 JONSVANNSVEIEN
11
INGUNN HAUKNES LARSEN f. 1975 NEDRE KRISTIANSTENS GT
12
GISLE STJERN f. 1964 SVERDRUPS VEI
13
TORILD HOVDENAK f. 1947 BERGHEIMSVEGEN
14
GUNN EVA BYE f. 1970 GLØSHAUGVEIEN
15
MAY BRITT HÅRBERG HAGEN f. 1966 TIDEMANDS GATE