SVERRESBORG SOKN

Gamle Oslovei 21, 7020 TRONDHEIM post.sverresborg.trondheim@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 711 stemmer

Medlemmer

Julie Hovdal Mjøen f. 1996 , Lærerstudent
Nominasjonskomiteens liste 783 stemmer
Ivar Selmer-Olsen f. 1952 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 780 stemmer
Anette Garstad Pettersen f. 1972 , Helsesøster
Nominasjonskomiteens liste 770 stemmer
Charlotte Erichsen Elvebakk f. 1966 , Veterinær
Nominasjonskomiteens liste 764 stemmer
Olav Stenhaug f. 1960 , Daglig leder
Nominasjonskomiteens liste 736 stemmer
Magnus Kyrkjebø Vinnes f. 1992 , Dokorgradsstipendiat
Nominasjonskomiteens liste 731 stemmer
Knut Sørby f. 1971 , Professor
Nominasjonskomiteens liste 722 stemmer
Halldis Nergård f. 1952 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 719 stemmer

Varamedlemmer

Terje Ørnulf Simonsen f. 1959 , Sivilingeniør
Nominasjonskomiteens liste 712 stemmer
Michael Martin Belsnes f. 1967 , forsker
Nominasjonskomiteens liste 704 stemmer
Nora Levold f. 1957 , Professor
Nominasjonskomiteens liste 710 stemmer
Astrid Sollie f. 1961 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 707 stemmer
David Høivik f. 1987 , Butikkmedarbeider
Supplert kandidat 706 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
IVAR SELMER-OLSEN f. 1954, Pensjonist
2
CHARLOTTE ERICHSEN ELVEBAKK f. 1968, Veterinær
3
TERJE ØRNULF SIMONSEN f. 1961, Sivilingeniør
4
ANETTE GARSTAD PETTERSEN f. 1974, Helsesøster
5
KNUT SØRBY f. 1973, Professor
6
OLAV STENHAUG f. 1962, Daglig leder
7
JULIE HOVDAL MJØEN f. 1998, Lærerstudent
8
MICHAEL MARTIN BELSNES f. 1969, forsker
9
NORA LEVOLD f. 1959, Professor
10
MAGNUS KYRKJEBØ VINNES f. 1994, Dokorgradsstipendiat
11
ASTRID SOLLIE f. 1963, Lærer
12
HALLDIS NERGÅRD f. 1954, Pensjonist

Supplerte kandidater

DAVID HØIVIK f. 1989, Butikkmedarbeider