BYÅSEN SOKN

Selsbakklia 7, 7027 TRONDHEIM 99 43 60 00 post.byaasen.trondheim@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 914 stemmer

Medlemmer

Åshild Bratseth Colstrup f. 1984 , Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 1009 stemmer
Randolf Terje Vågen f. 1951 , Med.fagsjef psykiatri
Nominasjonskomiteens liste 983 stemmer
Anne Bakken f. 1958 , Lærer / spes.ped
Nominasjonskomiteens liste 967 stemmer
Frode Bye f. 1958 , Ingeniør, COWI
Nominasjonskomiteens liste 941 stemmer
Odd Johan Overøye f. 1961 , Komponist, NTNU musikk
Nominasjonskomiteens liste 938 stemmer
Andreas Haga Skjetne f. 1979 , Vernepleier
Nominasjonskomiteens liste 937 stemmer
Guri Opland Solem f. 1953 , Sjefsinnkjøper
Nominasjonskomiteens liste 922 stemmer
Olav Lunde f. 1957 , Prosjektedelse Dr. ing
Nominasjonskomiteens liste 921 stemmer

Varamedlemmer

Magne Rø f. 1946 , Pensjonist / lege
Nominasjonskomiteens liste 920 stemmer
Ola Magne Kvernes f. 1954 , Advokat
Nominasjonskomiteens liste 917 stemmer
Jorunn Marie Windspoll f. 1950 , Pensjonist / helsesøster
Nominasjonskomiteens liste 917 stemmer
Kirsti Kielland f. 1946 , Pensjonist / lærer
Nominasjonskomiteens liste 896 stemmer
Jørgen Giorgio Bosoni f. 1962 , siv.ing., språkvitar NTNU
Nominasjonskomiteens liste 911 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
RANDOLF TERJE VÅGEN f. 1953, Med.fagsjef psykiatri Hoem
2
ANNE BAKKEN f. 1960, Lærer / spes.ped Rydningen
3
FRODE BYE f. 1960, Ingeniør, COWI Ferstad
4
ÅSHILD BRATSETH COLSTRUP f. 1986, Sykepleier Stavset
5
Ola Magne Kvernes f. 1956, Advokat Ferstad
6
JORUNN MARIE WINDSPOLL f. 1952, Pensjonist / helsesøster Kystad
7
ODD JOHAN OVERØYE f. 1963, Komponist, NTNU musikk Munkvoll
8
GURI OPLAND SOLEM f. 1955, Sjefsinnkjøper Munkvoll
9
OLAV LUNDE f. 1959, Prosjektedelse Dr. ing Ferstad
10
ANDREAS HAGA SKJETNE f. 1981, Vernepleier Hallset
11
KIRSTI KIELLAND f. 1948, Pensjonist / lærer Munkvoll
12
JØRGEN GIORGIO BOSONI f. 1964, siv.ing., språkvitar NTNU Munkvoll
13
MAGNE RØ f. 1948, Pensjonist / lege Munkvoll