LADE SOKN

Harald Hårfagres gate 2, 7041 TRONDHEIM post.lade.trondheim@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 313 stemmer

Medlemmer

Kristel Antine Helland-Hansen f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 345 stemmer
Kristin Helset f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 340 stemmer
Nils Viktor Juul f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 339 stemmer
Johanna Akre Trønnes f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 327 stemmer
Erling Johannes Strøm f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 321 stemmer
Turid Ersfjord f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 316 stemmer

Varamedlemmer

Kristin Valborg Kjølset Johansen f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 315 stemmer
Inger Margareth Stjern f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 310 stemmer
Anne Brit Misund Sellevold f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 312 stemmer
Bjørn Moen f. 1942
Nominasjonskomiteens liste 303 stemmer
TORE BISGAARD f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 303 stemmer
Turid Brønmo f. 1944
Nominasjonskomiteens liste 306 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste