CHARLOTTENLUND SOKN

Ingrid Kiærs veg 1, 7055 RANHEIM post.charlottenlund.trondheim@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 468 stemmer

Medlemmer

Ane Kathrine Myhrvold Strømman f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 567 stemmer
Munan Elgsæther f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 499 stemmer
Martine Patricia Moore Edvardsen f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 496 stemmer
Dina Margrethe Berg f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 473 stemmer
Anita Kathrine Olsen f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 469 stemmer
Robert John Drysdale f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 466 stemmer
Marit Høye f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 467 stemmer
Ellen-Marie Fuglevik f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 450 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ANE KATHRINE MYHRVOLD STRØMMAN f. 1972 Oldervegen
2
ROBERT JOHN DRYSDALE f. 1960 Granvegen
3
MARIT HØYE f. 1966 Jonsvannsveien
4
MUNAN ELGSÆTHER f. 1972 Bukken Bruses veg
5
DINA MARGRETHE BERG f. 1962 Presthusvegen
6
MARTINE PATRICIA MOORE EDVARDSEN f. 1987 Leistadgrenda
7
ANITA KATHRINE OLSEN f. 1968 Syrinvegen
8
ELLEN-MARIE FUGLEVIK f. 1956 Brundalsgrenda