FRØYA SOKN

Herredshuset, 7260 SISTRANDA 72 46 33 90 post@froya.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 546 stemmer

Medlemmer

TOR AUNE f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 646 stemmer
SISSEL MARGARETA RØSSING f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 605 stemmer
ANNE GAUSTAD f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 603 stemmer
JORUN BØRSET FOSS f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 587 stemmer
KNUT RONALD SANDVIK f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 580 stemmer
LISE HAMMERNES f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 578 stemmer
ROGER IVERSEN f. 1953 , Fisker
Nominasjonskomiteens liste 572 stemmer
SIGRUNN IREN ANTONSEN f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 562 stemmer

Varamedlemmer

SVEIN EILIF HOLM f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 556 stemmer
RANVEIG BEATE RIIBER f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 550 stemmer
GRETE ROSENKRANDS ERLANDSEN f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 549 stemmer
STEINAR SIVERTSEN f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 548 stemmer
ØYVIND EDGAR JOHANSEN f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 545 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ANNE GAUSTAD f. 1959 Sandvika
2
TOR AUNE f. 1948 Dyrvik
3
SISSEL MARGARETA RØSSING f. 1954 Hamarvik
4
LISE HAMMERNES f. 1946 Sistranda
5
RANVEIG BEATE RIIBER f. 1949 Norddyrøy
6
ROGER IVERSEN f. 1953, Fisker Mausund
7
ØYVIND EDGAR JOHANSEN f. 1953 Kverva
8
KNUT RONALD SANDVIK f. 1949 Bekken
9
JORUN BØRSET FOSS f. 1950 Svellingen
10
SVEIN EILIF HOLM f. 1958 Leirvikhamn
12
STEINAR SIVERTSEN f. 1958 Sistranda
13
SIGRUNN IREN ANTONSEN f. 1957 Mausund
14
JOSTEIN LEON ERVIK f. 1956 Ervik
15
LILLY JOSEFINE GÅRDEN f. 1945 Sørburøy
16
LARS ØSTEN NORDGÅRD f. 1972 Titran