AGDENES SOKN

7316 LENSVIK 72 49 22 00 kirken@agdenes.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 270 stemmer

Medlemmer

Lars Birger Aadland f. 1949 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 318 stemmer
Jorid Astrid Landrø f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 317 stemmer
Karl Magnus Ølstøren f. 1990
Nominasjonskomiteens liste 305 stemmer
Elisabet Selås f. 1969
Supplert kandidat 289 stemmer
Jon Ola Lien f. 1959 , Sivilingeniør
Nominasjonskomiteens liste 288 stemmer
Sissel Karlsen f. 1957
Supplert kandidat 285 stemmer
Leif Veland f. 1952 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 281 stemmer
Marie Davidsen f. 1945 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 276 stemmer

Varamedlemmer

Gerd Valseth f. 1943 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 275 stemmer
Terje Thevik f. 1988
Supplert kandidat 272 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
JORID ASTRID LANDRØ f. 1958 Lensvik
2
JON OLA LIEN f. 1961, Sivilingeniør Lensvik
3
GERD VALSETH f. 1945, Pensjonist Agdenes
4
KARL MAGNUS ØLSTØREN f. 1992 Lensvik
5
LEIF VELAND f. 1954, Pensjonist Agdenes
6
LARS BIRGER AADLAND f. 1951, Pensjonist Lensvik
7
MARIE DAVIDSEN f. 1947, Pensjonist Lensvik

Supplerte kandidater

TERJE THEVIK f. 1990 Lensvik
SISSEL KARLSEN f. 1959 Lensvik
ELISABET SELÅS f. 1971 Lensvik