STADSBYGD SOKN

7100 RISSA 73 85 28 97 kirkekontoret@rissa.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Kunne ikke finne valgresultatet for STADSBYGD SOKN
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
GRETE KAREN ANDRESEN f. 1955 Stadsbygd
2
VIGDIS SCHEI f. 1956 Stadsbygd
3
FRODE ASKJEM f. 1973 Stadsbygd
4
ANNE KARIN TANGEN RØVIK f. 1985 Stadsbygd