SØR-STJØRNA SOKN

7100 RISSA 73 85 28 97 kirkekontoret@rissa.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 100 stemmer

Medlemmer

Gunn Heidi Husby Lian f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 151 stemmer
Line Rødsjø f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 121 stemmer

Varamedlemmer

Ingeborg Kaald f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 110 stemmer
Toril Askim f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 107 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
GUNN HEIDI HUSBY LIAN f. 1978 Husbysjøen
2
INGEBORG KAALD f. 1982 Fevåg
3
LINE RØDSJØ f. 1977 Råkvåg
4
TORIL ASKIM f. 1971 Fevåg