HASSELVIKA SOKN

7100 RISSA 73 85 28 97 kirkekontoret@rissa.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 35 stemmer

Medlemmer

NILS RICHARD HASSEL f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 47 stemmer
LENA SOFIE HAMMERN SIVERTSVIK f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 43 stemmer

Varamedlemmer

INGER HALGUNSET f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 41 stemmer
HELENA SØRENSEN f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 40 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
LENA SOFIE HAMMERN SIVERTSVIK f. 1959 Hasselvika
2
NILS RICHARD HASSEL f. 1951 Hasselvika
3
HELENA SØRENSEN f. 1972 Hasselvika
4
INGER HALGUNSET f. 1945 Hasselvika
5
HARALD NEBB f. 1953 Hasselvika
6
KRISTIN HASSEL f. 1966 Hasselvika
7
ELIN MOSLETH f. 1958 Hasselvika
8
VIBECKE MÆLAN f. 1981 Hasselvika