OSEN SOKN

Osen kirkekontor Rådhuset Rådhusveien 13, 7740 STEINSDALEN osen.sokn@osen.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 184 stemmer

Medlemmer

KRISTIAN JOHAN MOMYR f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 224 stemmer
CAMILLA FRELAND f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 213 stemmer
ANNE LINE HESTMO f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 210 stemmer
VIDAR SØRMELAND f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 208 stemmer
JORLEIF ANNAR HARSVIK f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 204 stemmer
MARIANNE BLENGSLI SØRMELAND f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 195 stemmer

Varamedlemmer

TRYGVE OLAV RÅNES f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 194 stemmer
ANN-INGER SÆTHER TEISTHOLMEN f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 192 stemmer
KRISTIN FLAKK f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 188 stemmer
HARALD STEIN f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 187 stemmer
TOVEMERETHE STJERN f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 179 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste