RENNEBU SOKN

Kjerkveien 5, 7391 RENNEBU 72 40 23 50 post@rennebu.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 180 stemmer

Medlemmer

Ola Torgeir Lånke f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 229 stemmer
Astrid Øverland Kjeka f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 222 stemmer
Jon Olav Voll f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 209 stemmer
Ingrid Meslo f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 207 stemmer
Rita Remetun Hårstad f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 188 stemmer
Gerd Krovoll f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 187 stemmer

Varamedlemmer

Greta Hoem f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 186 stemmer
Ola Bruholt f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 185 stemmer
Kjell Gunnes f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 184 stemmer
Signy Margit Ramsem f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 183 stemmer
Inger Anne Lium Voll f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 176 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ASTRID ØVERLAND KJEKA f. 1979 Stamnan
2
JON OLAV VOLL f. 1962 Voll
3
GRETA HOEM f. 1965 Nerskogen
4
OLA TORGEIR LÅNKE f. 1949 Voll
5
INGER ANNE LIUM VOLL f. 1949 Voll
6
INGRID MESLO f. 1974 Stamnan
8
RITA REMETUN HÅRSTAD f. 1972 Stamnan
9
SISSEL KVAM ULVIN f. 1974 Stamnan
10
SIGNY MARGIT RAMSEM f. 1955 Voll
11
GERD KROVOLL f. 1954 Voll
12
KJELL GUNNES f. 1949 Voll
13
OLA BRUHOLT f. 1963 Voll
14
IVAR GUNNES f. 1948 Stamnan