LØKKEN SOKN

Løkkenveien 2, 7336 MELDAL 72 49 51 65 post.meldal@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 160 stemmer

Medlemmer

Jan Inge Holm f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 198 stemmer
Ida Løseth Muan f. 1982
Nominasjonskomiteens liste 183 stemmer
Britt Ingeborg Hansen f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 170 stemmer
May Britt Haugen f. 1977
Nominasjonskomiteens liste 169 stemmer
Rita Skjøtskift f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 169 stemmer
Ove Smedplass f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 168 stemmer

Varamedlemmer

Marianne Resell f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 164 stemmer
Helga Sjaastad Anda f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 163 stemmer
Ann Kristin Landstad f. 1988
Nominasjonskomiteens liste 160 stemmer
Steinar Anda f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 159 stemmer
Heidi Gjelten f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 153 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste