ORKANGER SOKN

Blomstervegen 12, 7320 FANNREM 72 47 97 50 post.orkdal@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 175 stemmer

Medlemmer

Geir Sigbjørn Knutzen f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 199 stemmer
Nina Christoffersen Sæther f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 193 stemmer
Anita Hammervik f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 188 stemmer
Heidi Øberg f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 188 stemmer
Ole Kristian Fagerli f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 187 stemmer
Steinar Fagerli f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 180 stemmer
Atle Olav Sognli f. 1987
Nominasjonskomiteens liste 180 stemmer
Eva Solstad f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 179 stemmer

Varamedlemmer

Anne Kathrine Angvik f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 177 stemmer
Brigitte Nicolas Kvarsnes f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 177 stemmer
Rachel Hammervik f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 176 stemmer
Jinn Helen Haugnes f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 175 stemmer
Astrid Wehn f. 1986
Nominasjonskomiteens liste 170 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
GEIR SIGBJØRN KNUTZEN f. 1956 Orkanger
2
ANNE KATHRINE ANGVIK f. 1968 Orkanger
3
OLE KRISTIAN FAGERLI f. 1958 Orkanger
4
ANITA HAMMERVIK f. 1979 Orkanger
5
STEINAR FAGERLI f. 1986 Orkanger
6
EVA SOLSTAD f. 1972 Orkanger
7
ATLE OLAV SOGNLI f. 1988 Orkanger
8
RACHEL HAMMERVIK f. 1979 Orkanger
9
ASTRID WEHN f. 1987 Orkanger
10
HEIDI ØBERG f. 1957 Orkanger
11
JINN HELEN HAUGNES f. 1971 Orkanger
12
BRIGITTE NICOLAS KVARSNES f. 1958 Orkanger
13
NINA CHRISTOFFERSEN SÆTHER f. 1965 Orkanger