GLÅMOS SOKN

7372 GLÅMOS 72 41 95 31 post@roroskirke.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 156 stemmer

Medlemmer

Mette Kverneng Sandnes f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 173 stemmer
ANITA HEKSEM SANDNES f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 170 stemmer
Hans Gunnar Sorken f. 1991
Nominasjonskomiteens liste 164 stemmer
Heidi Mølmann Klemmetvoll f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 162 stemmer
Liv Marie Engan f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 157 stemmer
Trond Sjøvold f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 156 stemmer

Varamedlemmer

Aud Sandnes f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 150 stemmer
Marthe Wang f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 151 stemmer
Ruth Eva Sundt f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 151 stemmer
Torun Seglem Sandnes f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 151 stemmer
Vidar Gjemse f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 153 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
HEIDI MØLMANN KLEMMETVOLL f. 1967 Ausundveien 261
2
HANS GUNNAR SORKEN f. 1993 Aursundveien 25
3
ANITA HEKSEM SANDNES f. 1971 Bekkosveien 246
4
AUD SANDNES f. 1965 Vollberget 75
5
MARTHE WANG f. 1973 Glåmosveien 76
6
LIV MARIE ENGAN f. 1952 Grubbveien 70
7
TROND SJØVOLD f. 1962 Vollberget 59
8
RUTH EVA SUNDT f. 1960 Vollberget 61
9
METTE KVERNENG SANDNES f. 1971 Vikliveien 6
10
TORUN SEGLEM SANDNES f. 1977 Bukkvollveien 8
11
VIDAR GJEMSE f. 1977 Stasjonsveien 18