ÅLEN SOKN

7380 ÅLEN 72 40 53 30 sekreter.holtalen@gauldalen.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 223 stemmer

Medlemmer

Helge Aasen f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 257 stemmer
Siv Anita Kværnes f. 1989
Nominasjonskomiteens liste 248 stemmer
Åshild Vollan Leinsvang f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 233 stemmer
JORUNN ANITA KIRKHUS f. 1982
Nominasjonskomiteens liste 231 stemmer
ANITA ENGAN f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 228 stemmer
Monica Haugen Leinsvang f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 226 stemmer

Varamedlemmer

Ingrid Jensås f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 225 stemmer
Gudrun Sletten f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 225 stemmer
Lucas Antonio Blanco f. 1999
Nominasjonskomiteens liste 223 stemmer
May Britt Aasen f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 223 stemmer
Grethe Fætten f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 212 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
HELGE AASEN f. 1951 Vondgrovsvegen 409
2
SIV ANITA KVÆRNES f. 1991 Graftåsvegen 12
3
ANITA ENGAN f. 1972 Børre Langlands veg 32
4
Lucas Antonio Blanco f. 2001 Djupdalsvegen 20
5
MAY BRITT AASEN f. 1967 Stenslivegen 53
6
MONICA HAUGEN LEINSVANG f. 1982 Malmvegen 277
7
JORUNN ANITA KIRKHUS f. 1984 Malmvegen 620
8
GRETHE FÆTTEN f. 1973 Rønningslia 10
9
ÅSHILD VOLLAN LEINSVANG f. 1965 Reitvegen 115
10
INGRID JENSÅS f. 1955 Nørvegen 101
11
GUDRUN SLETTEN f. 1973 Skordalsvegen 8
12
BERIT ANITA HOV BREMNES f. 1969 Malmvegen 909