HESSDALEN SOKN

7380 ÅLEN 72 40 53 30 sekreter.holtalen@gauldalen.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 46 stemmer

Medlemmer

Eva Øverhaug f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 57 stemmer
Geir Ingebrigtsvoll f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 54 stemmer
BJØRN ARILD GJERSVOLD f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 53 stemmer
Marianne Hegseth f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 52 stemmer

Varamedlemmer

Irene Moen f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 50 stemmer
Lisbeth Heggen Grøtådal f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 46 stemmer
Leiv Forodden f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 46 stemmer
Marit Hov Folde f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 43 stemmer
Lillian Grønås f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 43 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
EVA ØVERHAUG f. 1975 Hessdalsvegen 868
2
GEIR INGEBRIGTSVOLL f. 1976 Hessdalsvegen 825
3
MARIANNE HEGSETH f. 1961 Hessdalsvegen 849
4
BJØRN ARILD GJERSVOLD f. 1981 Hessdalsvegen 1248
5
IRENE MOEN f. 1955 Hessdalsvegen 1343
6
MARIT HOV FOLDE f. 1955 Grøtådalsvegen 180
7
LILLIAN GRØNÅS f. 1952 Hessdalsvegen 1079
8
LARS BORREN f. 1967 Hessdalsvegen 1380
9
LISBETH HEGGEN GRØTÅDAL f. 1967 Grøtådalsvegen 43
10
LEIV FORODDEN f. 1951 Hessdalsvegen 1264
11
INGEBORG K RØNNING f. 1945 Hessdalsvegen 1100