HØLONDA SOKN

Søreggen 2B, 7224 MELHUS 72 85 86 21 kirkekontoret@melhus.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 255 stemmer

Medlemmer

RENETHE GÅSBAKK EID f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 323 stemmer
Bjørn Blokkum f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 317 stemmer
Roald Martin Syrstad f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 310 stemmer
KRISTIN JOHANNE ÅMOT f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 292 stemmer
Merete Haugen Åmot f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 267 stemmer
GRETE AASEN GORSETBAKK f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 262 stemmer
Eva Johanne Fuglstad f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 260 stemmer
Britt Helen Langås f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 257 stemmer

Varamedlemmer

Mari Fredriksen Lien f. 1997
Nominasjonskomiteens liste 254 stemmer
ANNELINE LUDEFALL f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 253 stemmer
Mariann Steinsvoll f. 1963
Tilføyd valgbar person 9 stemmer
Karl Gerhard Blokkum f. 1954
Tilføyd valgbar person 2 stemmer
Idar Sunnset f. 1952
Tilføyd valgbar person 1 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
GERD MERETE ÅMOT f. 1954 Korsvegen
2
RENETHE GÅSBAKK EID f. 1966 Korsvegen
3
MARI FREDRIKSEN LIEN f. 1998 Gåsbakken
4
ROALD MARTIN SYRSTAD f. 1968 Korsvegen
5
EVA JOHANNE FUGLSTAD f. 1972 Korsvegen
6
GRETE AASEN GORSETBAKK f. 1972 Gåsbakken
7
BRITT HELEN LANGÅS f. 1946 Gåsbakken
8
BJØRN BLOKKUM f. 1954 Korsvegen
9
ANNELINE LUDEFALL f. 1975 Korsvegen
10
KRISTIN JOHANNE ÅMOT f. 1967 Korsvegen