FLÅ SOKN

Søreggen 2B, 7224 MELHUS 72 85 86 21 kirkekontoret@melhus.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 158 stemmer

Medlemmer

Mette Sofie Goa Hugdal f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 207 stemmer
Eli Marie Bårdsdatter Rolseth f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 188 stemmer
Jens Ljøkjell f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 188 stemmer
Bjarte Ljøkjell f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 181 stemmer
SOLVOR HUGDAL f. 1962
Nominasjonskomiteens liste 168 stemmer
LISBET ENGEN f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 167 stemmer

Varamedlemmer

Mari Marie Gamst f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 165 stemmer
SOLFRID BJØRKØY f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 163 stemmer
Marit Krogstad f. 2000
Nominasjonskomiteens liste 161 stemmer
Marianne Dyndal Bollandsås f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 160 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

2
BJARTE LJØKJELL f. 1985 Ler
3
MARI MARIE GAMST f. 1954 Ler
4
LISBET ENGEN f. 1966 Ler
6
JENS LJØKJELL f. 1966 Klæbu
7
SOLVOR HUGDAL f. 1964 Ler
9
SOLFRID BJØRKØY f. 1976 Ler
10
Marit Krogstad f. 2002 Ler