BØRSA SOKN

7353 BØRSA 72 86 31 51 post@skaun.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 304 stemmer

Medlemmer

VEGAR GODØ SLØRDAL f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 347 stemmer
ARNE DRUGLI f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 330 stemmer
EIMUND FOSSUM f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 327 stemmer
ELI MERETE BØRSETH SØRENSEN f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 325 stemmer
INGER SYNNØVE FORSMARK f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 321 stemmer
BERIT SKOGVANG f. 1984
Nominasjonskomiteens liste 321 stemmer
PER MORTEN MEISTAD f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 318 stemmer
HARALD OTTO AALVIK f. 1943
Nominasjonskomiteens liste 316 stemmer

Varamedlemmer

LARS MORTEN ROSMO f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 315 stemmer
ELISABETH RAMO HEGGHEIM f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 307 stemmer
TOVE MERETE ROSVOLD f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 304 stemmer
JOHN BESETH f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 297 stemmer
KNUT EGIL LERVÅG f. 1945
Nominasjonskomiteens liste 296 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste