MALVIK SOKN

Øyavegen 19, 7550 HOMMELVIK 73 98 05 00 post.malvik@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 422 stemmer

Medlemmer

Laila Tøndel f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 463 stemmer
Arve Hepsø f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 454 stemmer
Nina Frisnes Øyan f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 443 stemmer
Lars Terje Rotabakk f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 443 stemmer
Eli Trøan f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 434 stemmer
Ester Helen Juul Østhus f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 430 stemmer

Varamedlemmer

Randi Johnsen Eikevik f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 426 stemmer
Per Johan Nilsen f. 1937
Nominasjonskomiteens liste 425 stemmer
Inger Lovise Grøntvedt f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 422 stemmer
Bjørn Sørskot Andersen f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 421 stemmer
Elin Raustøl Hagen f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 421 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ARVE HEPSØ f. 1954 Vikhammer
2
NINA FRISNES ØYAN f. 1974 Malvik
3
LAILA TØNDEL f. 1947 Saksvik
4
BJØRN SØRSKOT ANDERSEN f. 1969 Vikhammer
5
RANDI JOHNSEN EIKEVIK f. 1957 Saksvik
6
ESTER HELEN JUUL ØSTHUS f. 1986 Malvik
7
INGER LOVISE GRØNTVEDT f. 1962 Malvik
8
ELI TRØAN f. 1965 Vikhammer
9
PER JOHAN NILSEN f. 1938 Vikhammer
10
ELIN RAUSTØL HAGEN f. 1977 Malvik
11
LARS TERJE ROTABAKK f. 1969 Saksvik