SELBU SOKN

Gjelbakken 14, 7580 SELBU 73 81 69 00 kirken@selbu.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 537 stemmer

Medlemmer

Kari Oddrun Hegge f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 643 stemmer
Thomas Engan f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 641 stemmer
Gry Merete Dyrdal f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 596 stemmer
Ingrid Kjøsnes f. 1955
Nominasjonskomiteens liste 589 stemmer
Marion Jeanette Gamst f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 568 stemmer
Aage Moen f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 564 stemmer

Varamedlemmer

Elin Sandvik Storhaug f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 548 stemmer
Egil Jønland f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 547 stemmer
Ole-Petter Hårstad f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 539 stemmer
Arne Hegge f. 1946
Nominasjonskomiteens liste 533 stemmer
Gunn Ellen Sundal f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 528 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste