FØLING SOKN

Følling, 7732 STEINKJER 74 14 57 00 postmottak@steinkjer.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 103 stemmer

Medlemmer

Rune Gunnar Ovesen f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 127 stemmer
Inger Sissel Stubø f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 110 stemmer
Aud Staven Polle f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 108 stemmer
Morten Lundås f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 108 stemmer

Varamedlemmer

Karen Johanne Hammer Tyldum f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 107 stemmer
Kenneth Bratberg f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 103 stemmer
Jarl Solberg f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 100 stemmer
Janne Synnøve Nesjø Svenning f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 101 stemmer
Jorid Sjem Malmo f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 102 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
RUNE GUNNAR OVESEN f. 1955 Følling
2
AUD STAVEN POLLE f. 1971 Kne
3
KENNETH BRATBERG f. 1982 Følling
4
INGER SISSEL STUBØ f. 1965 Følling
5
MORTEN LUNDÅS f. 1968 Kne
6
KAREN JOHANNE HAMMER TYLDUM f. 1975 Følling
7
JARL SOLBERG f. 1959 Følling
9
JORID SJEM MALMO f. 1974 Følling
10
JOHAN SUSEGG f. 1957 Følling
11
TONE AURSTAD f. 1974 Følling
12
ARVE KLEPP f. 1971 Følling
13
ELIN GUNVOR SKOGMO RØNNING f. 1960 Følling