FØLING SOKN

Følling, 7732 STEINKJER 74 14 57 00 postmottak@steinkjer.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 103 stemmer

Medlemmer

RUNE GUNNAR OVESEN f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 127 stemmer
INGER SISSEL STUBØ f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 110 stemmer
AUD STAVEN POLLE f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 108 stemmer
MORTEN LUNDÅS f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 108 stemmer

Varamedlemmer

KAREN JOHANNE HAMMER TYLDUM f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 107 stemmer
KENNETH BRATBERG f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 103 stemmer
JARL SOLBERG f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 100 stemmer
JANNE SYNNØVE NESJØ SVENNING f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 101 stemmer
JORID SJEM MALMO f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 102 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
RUNE GUNNAR OVESEN f. 1954 Følling
2
AUD STAVEN POLLE f. 1970 Kne
3
KENNETH BRATBERG f. 1981 Følling
4
INGER SISSEL STUBØ f. 1964 Følling
5
MORTEN LUNDÅS f. 1967 Kne
6
KAREN JOHANNE HAMMER TYLDUM f. 1974 Følling
7
JARL SOLBERG f. 1958 Følling
9
JORID SJEM MALMO f. 1973 Følling
10
JOHAN SUSEGG f. 1956 Følling
11
TONE AURSTAD f. 1973 Følling
12
ARVE KLEPP f. 1970 Følling
13
ELIN GUNVOR SKOGMO RØNNING f. 1959 Følling