FØLING SOKN

Følling, 7732 STEINKJER 74 14 57 00 postmottak@steinkjer.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Kunne ikke finne valgresultatet for FØLING SOKN
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
RUNE GUNNAR OVESEN f. 1956 Følling
2
AUD STAVEN POLLE f. 1972 Kne
3
KENNETH BRATBERG f. 1983 Følling
4
INGER SISSEL STUBØ f. 1966 Følling
5
MORTEN LUNDÅS f. 1969 Kne
6
KAREN JOHANNE HAMMER TYLDUM f. 1976 Følling
7
JARL SOLBERG f. 1960 Følling
9
JORID SJEM MALMO f. 1975 Følling
10
JOHAN SUSEGG f. 1958 Følling
11
TONE AURSTAD f. 1975 Følling
12
ARVE KLEPP f. 1972 Følling
13
ELIN GUNVOR SKOGMO RØNNING f. 1961 Følling