EGGE SOKN

Skolegata 14, 7713 STEINKJER 74 14 57 00 postmottak@steinkjer.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 290 stemmer

Medlemmer

Magnhild Solveig Hagen Gaundal f. 1965 , Selvstendig næringsdriven
Nominasjonskomiteens liste 382 stemmer
Jørn Haudemann-Andersen f. 1964 , Journalist
Nominasjonskomiteens liste 348 stemmer
Turid Marie Eian f. 1952 , Prosjektleder
Nominasjonskomiteens liste 344 stemmer
Jostein Nordtug f. 1959 , Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 320 stemmer
Gunn Åshild Svenning f. 1967 , Økonomimedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 320 stemmer
Oddvar David Andersen f. 1955 , Seksjonsleder
Nominasjonskomiteens liste 317 stemmer

Varamedlemmer

Trond Atle Lyngseth Bulling f. 1969 , Vaktmester
Nominasjonskomiteens liste 313 stemmer
Linn Aasnes f. 1966 , Naturforvalter
Nominasjonskomiteens liste 313 stemmer
Gunnvald Granmo f. 1962 , Økonomisjef
Nominasjonskomiteens liste 310 stemmer
Lise Marit Hansen f. 1971 , Misjonskonsulent
Nominasjonskomiteens liste 304 stemmer
Håvard Roe Eide f. 1965 , Miljøterapeut
Nominasjonskomiteens liste 304 stemmer
Else Lundsgaard Danielsen f. 1951 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 296 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
MAGNHILD SOLVEIG HAGEN GAUNDAL f. 1967, Selvstendig næringsdriven Asphaugen
2
GUNNVALD GRANMO f. 1964, Økonomisjef Byafossen
3
TURID MARIE EIAN f. 1954, Prosjektleder Søndre Egge
4
JOSTEIN NORDTUG f. 1961, Sykepleier Nordre Kvam
5
LISE MARIT HANSEN f. 1973, Misjonskonsulent Bogen
6
ODDVAR DAVID ANDERSEN f. 1957, Seksjonsleder Søndre Egge
7
ELSE LUNDSGAARD DANIELSEN f. 1953, Pensjonist Bogen
8
HÅVARD ROE EIDE f. 1967, Miljøterapeut Heggesåsen
9
GUNN ÅSHILD SVENNING f. 1969, Økonomimedarbeider Byafossen
10
TROND ATLE LYNGSETH BULLING f. 1971, Vaktmester Heggesåsen
11
JØRN HAUDEMANN-ANDERSEN f. 1966, Journalist Brandsåsen
12
LINN AASNES f. 1968, Naturforvalter Søndre Egge