BEITSTAD SOKN

Rostadvegen 174, 7730 BEITSTAD 74 14 57 00 postmottak@steinkjer.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 383 stemmer

Medlemmer

Rune Bertin Glasø f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 425 stemmer
Kristine Klæth f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 414 stemmer
Lise Moen f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 402 stemmer
Roar Stene f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 399 stemmer
Grete Bækken Mollan f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 397 stemmer
Morten Aasheim f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 387 stemmer
Trond Erik Mandelid f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 386 stemmer
Elin Jona Ragnarsdottir Hervik f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 373 stemmer

Varamedlemmer

Randi Helene Klefstad f. 1942
Nominasjonskomiteens liste 372 stemmer
Trond Reidar Jenssen f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 378 stemmer
Anne Kathrine Almli f. 1972
Nominasjonskomiteens liste 377 stemmer
Brit Rinnan Bergsmo f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 377 stemmer
Åsbjørn Holien f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 378 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
LISE MOEN f. 1952 Beitstad
2
RUNE BERTIN GLASØ f. 1953 Beitstad
3
KRISTINE KLÆTH f. 1977 Beitstad
4
TROND ERIK MANDELID f. 1975 Beitstad
5
GRETE BÆKKEN MOLLAN f. 1971 Beitstad
6
ROAR STENE f. 1983 Beitstad
8
RANDI HELENE KLEFSTAD f. 1944 Beitstad
9
TROND REIDAR JENSSEN f. 1956 Beitstad
10
ANNE KATHRINE ALMLI f. 1974 Beitstad
11
MORTEN AASHEIM f. 1981 Beitstad
12
BRIT RINNAN BERGSMO f. 1967 Beitstad
13
ÅSBJØRN HOLIEN f. 1962 Beitstad