VEMUNDVIK SOKN

Abel Meyers gate 10, 7800 NAMSOS 74 21 64 40 post@kirken.namdal.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 75 stemmer

Medlemmer

Bjørn Tore Vemundvik f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 101 stemmer
Grethe Bøgh Næss f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 87 stemmer
Anita Volden f. 1964
Nominasjonskomiteens liste 86 stemmer
Marita Sandneseng f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 85 stemmer
Astrid Annie Stamnes f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 84 stemmer
Linda Beate Aar f. 1983
Nominasjonskomiteens liste 78 stemmer

Varamedlemmer

Siv Renate Wahl f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 78 stemmer
Ingeborg Eldrid Bruun f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 75 stemmer
Ole Kristoffer Breifossmo Flaat f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 72 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste