EKNE SOKN

Håkon den godes gate 30, 7600 LEVANGER 74 07 52 80 post@sikirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 131 stemmer

Medlemmer

Bjørn Grenne f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 158 stemmer
Sigbjørn Dalen f. 1979
Nominasjonskomiteens liste 151 stemmer
Hege Elisabeth Berg f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 149 stemmer
Laila Ree Joramo f. 1978
Nominasjonskomiteens liste 147 stemmer
Svein Lidvard Opheim f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 144 stemmer
Tor Oluf Kjølen f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 144 stemmer

Varamedlemmer

John Fredrik Augdal f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 137 stemmer
Henning Brandt f. 1961
Nominasjonskomiteens liste 134 stemmer
Marianne Helene Ørsnes f. 1987
Nominasjonskomiteens liste 132 stemmer
Inger Skjerve Falstad f. 1958
Nominasjonskomiteens liste 129 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste