MOSVIK SOKN

7690 MOSVIK 74 15 60 20 post@inderøy.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 228 stemmer

Medlemmer

Ivar Jakob Aarmo f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 302 stemmer
Randi Østnes Karlsen f. 1970 , Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 274 stemmer
GUNNAR JOHANNES VIKEN f. 1948 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 261 stemmer
VIVIAN FURUNES f. 1948 , Gårdbruker
Nominasjonskomiteens liste 249 stemmer
ODDMUND ARNE BERGET f. 1946 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 235 stemmer
Heidi Wennes f. 1961 , Tjenesteleder
Nominasjonskomiteens liste 233 stemmer

Varamedlemmer

Maria Rønning f. 1977 , Vernepleier
Nominasjonskomiteens liste 232 stemmer
Arvid Nervik f. 1941 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 228 stemmer
Helge Aadal f. 1950 , Gårdbruker
Nominasjonskomiteens liste 221 stemmer
May Kristin Ulven f. 1978 , Gårdbruker/ flatbrødbaker
Nominasjonskomiteens liste 224 stemmer
Kjell Magne Gjetåsaune f. 1961 , Industriarbeider
Nominasjonskomiteens liste 227 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
VIVIAN FURUNES f. 1950, Gårdbruker Mosvik
2
IVAR JAKOB AARMO f. 1975 Mosvik
3
RANDI ØSTNES KARLSEN f. 1972, Hjelpepleier Mosvik
4
GUNNAR JOHANNES VIKEN f. 1950, Pensjonist Mosvik
5
HELGE AADAL f. 1952, Gårdbruker Mosvik
6
MARIA RØNNING f. 1979, Vernepleier Mosvik
7
MAY KRISTIN ULVEN f. 1980, Gårdbruker/ flatbrødbaker Mosvik
8
KJELL MAGNE GJETÅSAUNE f. 1963, Industriarbeider Mosvik
9
HEIDI WENNES f. 1963, Tjenesteleder Mosvik
10
ODDMUND ARNE BERGET f. 1948, Pensjonist Mosvik
11
SYLVIA TALSETH f. 1950, Pensjonist Mosvik
12
ARVID NERVIK f. 1943, Pensjonist Mosvik
13
TURID ALSTAD f. 1946, Pensjonist Mosvik