SANDVOLLAN SOKN

Vangsvegen 108, 7670 INDERØY 74 15 60 20 inderoykirkekontor@inderoy-prestegjeld.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 144 stemmer

Medlemmer

Unn-Elisabeth Tronstad Kristiansen f. 1973 , Enhetsleder i PPT
Nominasjonskomiteens liste 160 stemmer
Mari Løvrød Erichsen f. 1962 , Assisterende rektor
Nominasjonskomiteens liste 159 stemmer
TORE HEGGSTAD f. 1970 , Revisor
Nominasjonskomiteens liste 158 stemmer
OLAV GRANDE f. 1955 , Sjåfør i Posten
Nominasjonskomiteens liste 156 stemmer
Solveig Barkhall Dullum f. 1952 , Aktivitør
Nominasjonskomiteens liste 152 stemmer
Elin Brovold f. 1966 , Barne- og ungdomsarbeider
Nominasjonskomiteens liste 149 stemmer

Varamedlemmer

Irene Skei Mjømen f. 1972 , Vetrinær
Nominasjonskomiteens liste 148 stemmer
Anita Meistad Jule f. 1984 , Frisør
Nominasjonskomiteens liste 147 stemmer
Thor-Inge Morken f. 1961 , Ingeniør
Nominasjonskomiteens liste 147 stemmer
Tone Flaten f. 1977 , Avdelingsleder
Nominasjonskomiteens liste 146 stemmer
PER MORTEN HOLMEN f. 1978 , Håndtverker/ murer
Nominasjonskomiteens liste 146 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
ANITA MEISTAD JULE f. 1986, Frisør
2
ELIN BROVOLD f. 1968, Barne- og ungdomsarbeider
3
MARI LØVRØD ERICHSEN f. 1964, Assisterende rektor
4
THOR-INGE MORKEN f. 1963, Ingeniør
5
SOLVEIG BARKHALL DULLUM f. 1954, Aktivitør
6
MONICA RØYSENG OTTESEN f. 1992, Avdelingsleder
7
TORE HEGGSTAD f. 1972, Revisor
8
IRENE SKEI MJØMEN f. 1974, Vetrinær
9
MARTHE AAS f. 1986, Renold- og kjøkkenassiste
10
TONE FLATEN f. 1979, Avdelingsleder
11
PER MORTEN HOLMEN f. 1980, Håndtverker/ murer
12
OLAV GRANDE f. 1957, Sjåfør i Posten
13
UNN-ELISABETH FJERSTAD f. 1975, Enhetsleder i PPT