NORDLI SOKN

7882 NORDLI 74 33 71 15 kirkelif@online.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 111 stemmer

Medlemmer

Ann-Helen Holand f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 133 stemmer
Knut Eirik Himle f. 1968
Nominasjonskomiteens liste 129 stemmer
Siri Granli f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 118 stemmer
Hege Alice Ditløv f. 1975
Nominasjonskomiteens liste 116 stemmer
Ole Kristian Hasfjord f. 1992
Nominasjonskomiteens liste 115 stemmer
Rolf Storaunet f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 112 stemmer

Varamedlemmer

Laila Sandvik f. 1960
Nominasjonskomiteens liste 104 stemmer
Kjellaug Dagrun Austheim f. 1947
Nominasjonskomiteens liste 106 stemmer
Ola Storaunet f. 1934
Nominasjonskomiteens liste 106 stemmer
Helga Sandvik f. 1936
Nominasjonskomiteens liste 101 stemmer
Se valgresultater for NIDAROS BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste