SJONA SOKN

Sørlandsveien 54, 8624 MO I RANA 75 12 33 50 post@rana.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 75 stemmer

Medlemmer

ROAR ÅSLAND f. 1957
Nominasjonskomiteens liste 90 stemmer
BORGNY ELVINE MARTINSEN f. 1954
Nominasjonskomiteens liste 88 stemmer
INGER ANNE GULLVIK UTLAND f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 83 stemmer
MARITA KARLSEN f. 1980
Nominasjonskomiteens liste 81 stemmer
LEIF ASBJØRN RØLI f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 79 stemmer
Roar Johansen f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 78 stemmer

Varamedlemmer

TONJE SOFIE SALOMONSEN f. 1993
Nominasjonskomiteens liste 78 stemmer
ARNHILD HOFSTAD WOIE f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 77 stemmer
FREDDY SOLVANG f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 73 stemmer
YVONNE HILDE LIAN f. 1969
Nominasjonskomiteens liste 74 stemmer
PER MORTEN STRAUMBOTN f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 73 stemmer
Se valgresultater for SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste