SULITJELMA SOKN

Storgaten 7, 8200 FAUSKE 75 60 10 80 kirkekontor@fauskekirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 208 stemmer

Medlemmer

OTTAR JOHAN SKJELLHAUG f. 1954 , Snekker
Nominasjonskomiteens liste 269 stemmer
KJELL BASSE LUND f. 1954 , Kirketj./kirkegårdsarbeid
Nominasjonskomiteens liste 260 stemmer
SIV LILLIAN JOHANSEN f. 1957 , Styrer
Nominasjonskomiteens liste 240 stemmer
LAILA KVÆL f. 1960 , Butikkmedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 223 stemmer
BERIT JOHANSEN f. 1951 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 221 stemmer
ROWAN MOUSA f. 1987 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 219 stemmer

Varamedlemmer

ERIK HÅKON ALVESTAD f. 1963 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 215 stemmer
ANJA STRØMDAHL f. 1974 , Kokk
Nominasjonskomiteens liste 215 stemmer
GRETHE BEATE HARALDSEN f. 1961 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 212 stemmer
MARIT ANNE ABELSEN ROGNMO f. 1959 , Renholder
Nominasjonskomiteens liste 210 stemmer
ANNE ELISABETH ARNTSEN f. 1961 , Hjemmeværende
Nominasjonskomiteens liste 206 stemmer
Se valgresultater for SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
KJELL BASSE LUND f. 1955, Kirketj./kirkegårdsarbeid Bursimarka, Sulitjelma
2
OTTAR JOHAN SKJELLHAUG f. 1955, Snekker Emil Knudsensv, Sulitjelm
3
SIV LILLIAN JOHANSEN f. 1958, Styrer Fagermoveien, Sulitjelma
4
ERIK HÅKON ALVESTAD f. 1964, Lærer Mons Petterv. Sulitjelma
5
ANNE ELISABETH ARNTSEN f. 1962, Hjemmeværende Bursimarka, Sulitjelma
6
BERIT JOHANSEN f. 1952, Pensjonist Myrveien, Sulitjelma
7
MARIT ANNE ABELSEN ROGNMO f. 1960, Renholder Glastunes, Sulitjelma
8
ROWAN MOUSA f. 1988, Lærer Kirkebakken, Sulitjelma
9
GRETHE BEATE HARALDSEN f. 1962, Lærer Ørnflågveien, Sulitjelma
10
ANJA STRØMDAHL f. 1975, Kokk Ørnflågveien, Sulitjelma
11
LAILA KVÆL f. 1961, Butikkmedarbeider Emil Knudsensv. Sulitjelm