RØST SOKN

Rådhuset, 8064 RØST 76 05 05 34 post.rost@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 135 stemmer

Medlemmer

JANNE BODIL CLAUSEN ANDREASSEN f. 1965
Nominasjonskomiteens liste 187 stemmer
TROND ANDERS SKOG f. 1951
Nominasjonskomiteens liste 172 stemmer
ELLEN DAALAND PEDERSEN f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 164 stemmer
KARI-ANNE NILSEN f. 1981
Nominasjonskomiteens liste 156 stemmer
SILJA KRISTIANNE UTENG f. 1991
Nominasjonskomiteens liste 155 stemmer
ØYSTEIN RØYMO f. 1953
Nominasjonskomiteens liste 149 stemmer

Varamedlemmer

JOHAN FREDRIK JOHANSEN f. 1992
Nominasjonskomiteens liste 145 stemmer
ANNE CECILIE PEDERSEN f. 1967
Nominasjonskomiteens liste 145 stemmer
SYLVI MARIE HANSEN f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 142 stemmer
LINE MERETHE GREGER BUSCHMANN f. 1974
Nominasjonskomiteens liste 141 stemmer
ALF EINAR RØYMO f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 138 stemmer
Se valgresultater for SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste