MOSKENES SOKN

Kommunehuset, 8390 REINE 98 01 76 30 kirkeverge@fmkirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 249 stemmer

Medlemmer

INGJERD ANNA MARTINSEN f. 1956
Nominasjonskomiteens liste 310 stemmer
MARGRETE TENNES f. 1985
Nominasjonskomiteens liste 309 stemmer
KJELLAUG INGJERD FLAKSTAD BUNES f. 1952
Nominasjonskomiteens liste 304 stemmer
NINA LARSEN f. 1971
Nominasjonskomiteens liste 297 stemmer
TROND ANTON BENDIKSEN f. 1950
Nominasjonskomiteens liste 267 stemmer
JON ARVID BENDIKSEN f. 1988
Nominasjonskomiteens liste 255 stemmer

Varamedlemmer

LILL NILSEN f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 253 stemmer
RUNHILD OLSEN f. 1976
Nominasjonskomiteens liste 250 stemmer
BEN ARNE BERNTSEN f. 1996
Nominasjonskomiteens liste 242 stemmer
GUNNAR KIRKESÆTHER f. 1963
Nominasjonskomiteens liste 239 stemmer
KJELL TORE TINDSLETT f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 246 stemmer
Se valgresultater for SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
INGJERD ANNA MARTINSEN f. 1957 Tind
2
MARGRETE TENNES f. 1986 Myran
3
JON ARVID BENDIKSEN f. 1989 Sørvågen
4
NINA LARSEN f. 1972 Reine
5
TROND ANTON BENDIKSEN f. 1951 Sørvågen
7
BEN ARNE BERNTSEN f. 1997 Sørvågen
8
RUNHILD OLSEN f. 1977 Reine
9
GUNNAR KIRKESÆTHER f. 1964 Sørvågen
10
LILL NILSEN f. 1971 Å
11
KJELL TORE TINDSLETT f. 1974 Sørvågen
12
ANITA ADOLFSEN EDVARDSEN f. 1973 Sørvågen
13
SIV-HEGE EIANE f. 1978 Sørvågen