TRONDENES SOKN

Sentrumsbygg Storgata 5, 9405 HARSTAD 77 01 65 00 post@kiha.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 404 stemmer

Medlemmer

Hege Lisbeth Lagesen f. 1967 , Gravferdskonsulent
Nominasjonskomiteens liste 445 stemmer
Trude Løkholm f. 1948 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 428 stemmer
Geir Arild Gabrielsen f. 1961 , Snekker/gårdbruker
Nominasjonskomiteens liste 428 stemmer
Kristian Holst f. 1949 , Daglig leder
Nominasjonskomiteens liste 422 stemmer
Gøran Simonsen f. 1962 , Rådgiver
Nominasjonskomiteens liste 416 stemmer
Jonas Kråkenes f. 1994 , Butikkmedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 415 stemmer

Varamedlemmer

Carl Fredrik Gamst f. 1958 , Psykolog
Nominasjonskomiteens liste 408 stemmer
Monika Sørensen f. 1977 , Hjemmeværende
Nominasjonskomiteens liste 403 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
TRUDE LØKHOLM f. 1949, Pensjonist Grovhageveien 31, Harstad
2
GØRAN SIMONSEN f. 1963, Rådgiver Sverres gate 2c, Harstad
3
HEGE LISBETH LAGESEN f. 1968, Gravferdskonsulent Vika, 9402 Harstad
4
KRISTIAN HOLST f. 1950, Daglig leder Trondenesveien 48
5
Geir Arild Gabrielsen f. 1962, Snekker/gårdbruker Storvassbotn, Harstad
6
JONAS KRÅKENES f. 1995, Butikkmedarbeider Hagebyveien 79 A, Harstad
7
MONIKA SØRENSEN f. 1978, Hjemmeværende Kilhusveien 71, Harstad
8
CARL FREDRIK GAMST f. 1959, Psykolog Normarkveien 21, Harstad