TRONDENES SOKN

9405 HARSTAD 77 01 65 00 post@kiha.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 404 stemmer

Medlemmer

HEGE LISBETH LAGESEN f. 1967 , Gravferdskonsulent
Nominasjonskomiteens liste 445 stemmer
TRUDE LØKHOLM f. 1948 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 428 stemmer
GEIR ARILD GABRIELSEN f. 1961 , Snekker/gårdbruker
Nominasjonskomiteens liste 428 stemmer
KRISTIAN HOLST f. 1949 , Daglig leder
Nominasjonskomiteens liste 422 stemmer
GØRAN SIMONSEN f. 1962 , Rådgiver
Nominasjonskomiteens liste 416 stemmer
JONAS KRÅKENES f. 1994 , Butikkmedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 415 stemmer

Varamedlemmer

CARL FREDRIK GAMST f. 1958 , Psykolog
Nominasjonskomiteens liste 408 stemmer
MONIKA SØRENSEN f. 1977 , Hjemmeværende
Nominasjonskomiteens liste 403 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
TRUDE LØKHOLM f. 1948, Pensjonist Grovhageveien 31, Harstad
2
GØRAN SIMONSEN f. 1962, Rådgiver Sverres gate 2c, Harstad
3
HEGE LISBETH LAGESEN f. 1967, Gravferdskonsulent Vika, 9402 Harstad
4
KRISTIAN HOLST f. 1949, Daglig leder Trondenesveien 48
5
GEIR ARILD GABRIELSEN f. 1961, Snekker/gårdbruker Storvassbotn, Harstad
6
JONAS KRÅKENES f. 1994, Butikkmedarbeider Hagebyveien 79 A, Harstad
7
MONIKA SØRENSEN f. 1977, Hjemmeværende Kilhusveien 71, Harstad
8
CARL FREDRIK GAMST f. 1958, Psykolog Normarkveien 21, Harstad