DOMKIRKEN SOKN

Sjøgata 2, 9008 TROMSØ 77 60 50 90 post@kirken.tromso.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 425 stemmer

Medlemmer

Per Helge Nylund f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 489 stemmer
Sigrid Marie Bjerkestrand f. 1984
Nominasjonskomiteens liste 460 stemmer
Øystein Lund f. 1959
Nominasjonskomiteens liste 451 stemmer
Marita Myrvoll f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 444 stemmer
Tom Thyholdt f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 438 stemmer
Steinar Sneås Skauge f. 1982
Nominasjonskomiteens liste 435 stemmer

Varamedlemmer

Mona Judith Ringstrand f. 1973
Nominasjonskomiteens liste 432 stemmer
Ivar Vik f. 1948
Nominasjonskomiteens liste 428 stemmer
Øystein Sivertsen f. 1949
Nominasjonskomiteens liste 411 stemmer
Uthayarajan Odén Singarajah f. 1966
Nominasjonskomiteens liste 422 stemmer
Kurt-Eilif Ringstrand f. 1970
Nominasjonskomiteens liste 414 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste