HILLESØY SOKN

9110 SOMMARØY 77 60 50 90 post@kirken.tromso.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 285 stemmer

Medlemmer

May Anne Andreassen f. 1970 , Sekretær
Nominasjonskomiteens liste 332 stemmer
Halgeir Jonny Hanssen f. 1970 , Kirketjener
Nominasjonskomiteens liste 324 stemmer
Sandra Elise Tjosaas f. 1973 , Daglig leder
Nominasjonskomiteens liste 307 stemmer
Ivar Werner Moe f. 1972 , Produksjonsarbeider
Nominasjonskomiteens liste 302 stemmer
Helen Jorid Einaren f. 1963 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 300 stemmer
Reiulf Aleksandersen f. 1981 , Reineier
Nominasjonskomiteens liste 299 stemmer
Marit Ellen Andersen f. 1970 , Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 296 stemmer
Ragnhild Lovise Halsnes f. 1953 , Kunstfag/design
Nominasjonskomiteens liste 291 stemmer

Varamedlemmer

Stein Erik Soleng f. 1954 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 291 stemmer
Charlen Johanne Jensen Jørgensen f. 1999 , Kokk
Nominasjonskomiteens liste 290 stemmer
Leif Kulseng f. 1963 , Ingeniør
Nominasjonskomiteens liste 287 stemmer
Torleif Brattsti f. 1976 , Maskinkjører
Nominasjonskomiteens liste 286 stemmer
Tove Helene Johansen f. 1953 , Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 279 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
MAY ANNE ANDREASSEN f. 1972, Sekretær Straumsbukta
2
HALGEIR JONNY HANSSEN f. 1972, Kirketjener Mjelde
3
RAGNHILD LOVISE HALSNES f. 1955, Kunstfag/design Bakkejord
4
REIULF ALEKSANDERSEN f. 1983, Reineier Sjøtun
5
CHARLEN JOHANNE JENSEN JØRGENSEN f. 2001, Kokk Brensholmen
6
STEIN ERIK SOLENG f. 1956, Lærer Bakkejord
7
LEIF KULSENG f. 1965, Ingeniør Larseng
8
HELEN JORID EINAREN f. 1965, Lærer Hillesøy
9
IVAR WERNER MOE f. 1974, Produksjonsarbeider Brensholmen
10
SANDRA ELISE TJOSAAS f. 1975, Daglig leder Brensholmen
11
MARIT ELLEN ANDERSEN f. 1972, Hjelpepleier Brensholmen
12
TOVE HELENE JOHANSEN f. 1955, Hjelpepleier Sandneshamn
13
ELI FREDHEIM WINGE f. 1962, Assistent Greipstad
14
KRISTIN FAGERSAND KULSENG f. 1964, Sekretær Larseng
15
TORLEIF BRATTSTI f. 1978, Maskinkjører Mjelde