VÅGSFJORD SOKN

Storgata 5, 9405 HARSTAD 77 01 65 00 post@kiha.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Sperregrense for listen: 110 stemmer

Medlemmer

Anne Margrete Eneberg f. 1949 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 134 stemmer
Britt Laila Steinjord f. 1968 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 131 stemmer
Stig-Håkon Jensen f. 1970 , Prosjektleder UNN Harstad
Nominasjonskomiteens liste 124 stemmer
Per-Arne Johansen f. 1980 , Lærer
Nominasjonskomiteens liste 119 stemmer
Kristin Johanne Sakariassen Frantzen f. 1955 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 114 stemmer
Jan Fokkes f. 1961 , Assistent
Nominasjonskomiteens liste 113 stemmer

Varamedlemmer

Gunhild Gabrielsen f. 1953 , Hjelpepleier
Nominasjonskomiteens liste 113 stemmer
Eirik Ingjald Figenschau f. 1948 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 112 stemmer
Elsa Augusta Lorentzen f. 1942 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 110 stemmer
Ole Martin Simonsen f. 1952 , Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 108 stemmer
Annbjørg Kristin Kristoffersen Nilsen f. 1966 , Ufør
Nominasjonskomiteens liste 106 stemmer
Se valgresultater for NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Nominasjonskomiteens liste

1
STIG-HÅKON JENSEN f. 1971, Prosjektleder UNN Harstad Lundenes
2
JAN FOKKES f. 1962, Assistent Bjarkøy
3
ANNE MARGRETE ENEBERG f. 1950, Pensjonist Lundenes
4
BRITT LAILA STEINJORD f. 1969, Lærer Lundenes
5
KRISTIN JOHANNE SAKARIASSEN FRANTZEN f. 1956, Pensjonist Sandsøy
6
PER-ARNE JOHANSEN f. 1981, Lærer Lundenes
7
Gunhild Gabrielsen f. 1954, Hjelpepleier Bjarkøy
8
ELSA AUGUSTA LORENTZEN f. 1943, Pensjonist Grøtavær
9
EIRIK INGJALD FIGENSCHAU f. 1949, Pensjonist Sandøy
10
OLE MARTIN SIMONSEN f. 1953, Pensjonist Bjarkøy
11